Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2017 m. gruodžio 31 d.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2017 m. rugsėjo 30 d.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2017 m. birželio 30 d.

Tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas 2017 m. kovo 31 d.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2017 m. kovo 31 d.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2016 m. gruodžio 31 d.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2016 m. rugsėjo 30 d.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2016 m. birželio 30 d.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2016 m. kovo 31 d. 

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2015 m. gruodžio 31 d.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2015 m. rugsėjo 30 d.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2015 m. birželio 30 d.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2015 m. kovo 31 d.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2014 m. gruodžio 31 d.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2014 m. rugsėjo 30 d.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2014 m. birželio 30 d.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2014 m. kovo 30 d.

 

MIR.LT   © 2018