Darbo užmokestis

Klaipėdos lopšelis-darželis “Puriena”, 190420421
(Įstaigos pavadinimas, kodas)
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2017 m. liepos 11 d.
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr.     2017 m. 2 ketvirtis          2016 m.
1 Auklėtojas 12,50 642,38  702,43
2 Auklėtojo padėjėjas 12,30 366,22  303,46
3 Direktoriaus pavaduotojas 1,00 536,79  570,47
4 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1,00 911,92  971,19
5 Direktorius 1,00 1468,40  1332,16
6 Logopedas 1,00 695,80  635,04
7 Meninio ugdymo mokytojas 1,00 798,66  849,90
8 Neformaliojo švietimo pedagogas 2,00 828,89  798,88
9 Pagalbinis darbininkas remonto darbininkas 0,50 439,54  424,95
10 Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas 0,50 380,00  507,50
11 Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 4,50 711,58  526,14
12 Sandėlininkas 1,00 400,64  444,81
13 Raštinės administratorius 1,00 430,65  0,00
14 Specialistas 1,00 536,70  564,54
15 Valytojas 1,00 385,40  420,18
16 Virėjas 3,00 415,74  400,62
 
MIR.LT   © 2018