Darbuotojai

LOPŠELYJE-DARŽELYJE YRA PATVIRTINTA 82,37 ETATO. IŠ JŲ:

 

40,4 PEDAGOGŲ ETATAI:

1- direktorius,
2 – direktoriaus pavaduotojai ugdymui,
27,2 – auklėtojų,
3,2- priešmokyklinio ugdymo pedagogai,
2 – meninio ugdymo mokytojai,
2 – logopedai,

2 neformaliojo ugdymo pedagogai,

1- socialinis pedagogas.

 

41,97  TECHNIKINIO PERSONALO ETATAI:

1 – direktoriaus pavaduotojas,
 3- specialistai,
1 – raštinės administratorius,
21,47 – auklėtojų padėjėjų,
4 – virėjai,

1- virtuvės darbininkas,
2 – sandėlininkai,
1- skalbinių prižiūrėtojas,
2 – valytojai,
3 – pagalbiniai darbininkai,
2 – kiemsargiai,

0,5 – auklėtojos (mokytojo) padėjėjos.

 

 

ADMINISTRACIJOS IR PEDAGOGŲ SĄRAŠAS:

Darbuotojo vardas, pavardė

 Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Virginija Letukienė direktorė I vadybinė kvalifikacinė kategorija
Raimonda Pažėrienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui II vadybinė kvalifikacinė kategorija
Birutė Jovaišienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Rasa Puidokienė direktoriaus pavaduotoja
Aušra Sakalauskienė ūkio skyriaus darbuotoja
Roma Kasiulevičienė specialistė
Liudmila Kordiukovienė vyresnysis duomenų įvesties darbuotojas
Laura Marija Kerpė raštinės administratorė
Ilona Austienė logopedė  logopedė – metodininkė
Evelina Rimeikytė logopedė
Audronė Grigišienė auklėtoja
Gintarė Karaliūtė auklėtoja  auklėtoja
Jolanta Skrodenienė auklėtoja vyr. auklėtoja
Dalia Žuolienė auklėtoja vyr. auklėtoja
Ona Žutautienė auklėtoja vyr. auklėtoja
Stanislava Šiuipienė auklėtoja vyr. auklėtoja
Dalia Reizgienė prešmokyklinio ugdymo pedagogė auklėtoja
Aušrelė Keskiul auklėtoja vyr. auklėtoja
Renata Juodikaitytė auklėtoja auklėtoja metodininkė
Dangira Noreikienė auklėtoja auklėtoja metodininkė
Polmena Kinčinienė auklėtoja auklėtoja metodininkė
Salomėja Momkienė auklėtoja vyr. auklėtoja
Ingrida Šimkienė auklėtoja auklėtoja metodininkė
Vaida Būgienė auklėtoja vyr. auklėtoja
Janina Gaučiuvienė auklėtoja auklėtoja metodininkė
Sondra Butkuvienė auklėtoja auklėtoja
Ipolita Butkuvienė auklėtoja auklėtoja metodininkė
Vestina Medžinskienė auklėtoja auklėtoja
Dora Šimkienė auklėtoja vyr. auklėtoja
Eglė Visockienė auklėtoja vyr. auklėtoja
Simona Tarvydienė auklėtoja auklėtoja
Rūta Varašinskienė auklėtoja auklėtoja
Aleksandra Samčuk auklėtoja auklėtoja
Kazimiera Eidiejienė auklėtoja vyr. auklėtoja
Andželika Solovjova auklėtoja auklėtoja
Jolanta Pilienė auklėtoja
Aušra Mačiulaitienė auklėtoja vyr. auklėtoja
Aušra Gabrėnienė auklėtoja auklėtoja
Jolanta Daunienė auklėtoja vyr. auklėtoja
Eglė Mažeikaitė auklėtoja auklėtoja
Regina Bočkienė meninio ugdymo mokytoja mokytoja ekspertė
Donata Sirtautienė Meninio ugdymo mokytoja mokytoja
Giedrė Kontrimienė neformaliojo ugdymo pedagogas auklėtoja metodininkė
Raminta Vičienė socialinis pedagogas socialinio pedagogo
Dagna Volkovaitė neformaliojo ugdymo pedagogas  auklėtoja ekspertė
Vilma Urniežienė auklėtoja auklėtoja metodininkė
Danutė Birbilienė priešmokyklinio ugdymo pedagogė auklėtoja
Lina Petrošienė priešmokyklinio ugdymo pedagogė auklėtoja metodininkė
Jovita Kasparavičiūtė priešmokyklinio ugdymo pedagogė auklėtoja
MIR.LT   © 2018