Finansinių ataskaitų rinkiniai

Tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas 2017m. rugsėjo 30 d.

Tarpinės finansinės ataskaitos 2017m. liepos 27 d.

Tarpinio-finansinių-ataskaitų-rinkinio-sutrumpintas-auškinamasis-raštas-2017-m.-kovo-31-d.-

Metinės finansinės ataskaitos už 2016 m.

Tarpinės finansinės ataskaitos 2016 m. rugsėjo 30 d.

Tarpinės finansinės ataskaitos 2016 m. birželio 30 d.

Tarpinės finansinės ataskaitos 2016 m. kovo 31 d.

Metinės finansinės ataskaitos už 2015 m.

Tarpinės finansinės ataskaitos 2015 m. rugsėjo 30 d.

Tarpinės finansinės ataskaitos 2015 m. birželio 30 d.

Metinės finansinės ataskaitos už 2014 m.

 

 

MIR.LT   © 2018