Istorija

Lopšelis-darželis įkurtas 1967 metais Klaipėdos miesto pakraštyje. „Purienos“ vardas suteiktas 1993 m. Lopšelis-darželis „Puriena“ yra savivaldybės biudžetinė įstaiga ir veikia pagal nuostatus, patvirtintus Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. kovo 22 d. įsakymu Nr.AD1-545. Jau nuo 1996 m. „Purienos“ pedagogai, siekdami visapusiškai ugdyti asmenybę, veiklos prioritetu pasirinko meninį ugdymą, kaip patį efektyviausią būdą,  padedantį vaikams įgyti gyvenimui bei sėkmingam ugdymui (si) būtinas kompetencijas.

MIR.LT   © 2018