KONKURSAS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO (ŪKIO IR BENDRIEMS KLAUSIMAMS) PAREIGOMS UŽIMTI

Konkursą skelbia: Klaipėdos lopšelis-darželis „Puriena“ (savivaldybės biudžetinė įstaiga), Naikupės g. 27, LT-93173 Klaipėda, tel. (8 46) 346 258. Korespondencijos adresas Naikupės g. 25 Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190420421.

Konkursas skelbiamas direktoriaus pavaduotojo pareigoms užimti

Darbo pobūdis:

Direktoriaus pavaduotojo veiklą reglamentuoja Klaipėdos lopšelio-darželio „Puriena“ nuostatai, direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašas, vidaus tvarkos taisyklės, pareigų pasiskirstymas.

Direktoriaus pavaduotojas:

·         geba rengti reikalingus įstaigos vidaus tvarkomuosius, informacinius dokumentus, savarankiškai vykdo kitas įstaigos direktoriaus perduotas funkcijas;

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

·         Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių biudžetinės įstaigos ūkinę veiklą, darbo santykius, išmanymas;

Privalumai:

Pretendentas privalo pateikti:


Grįžti atgal »
MIR.LT   © 2018