Lengvatos

Mokestis už maitinimo  paslaugas nemokamas, jeigu:

Mokestis už vaikų maitinimo paslaugą tėvų prašymu  mažinamas 50 %, jeigu:

 Prašymas dėl mokesčio lengvatų taikymo

Dokumentai, patvirtinantys lengvatos taikymą, pateikiami savivaldybės švietimo įstaigos direktoriui, priimant vaiką į įstaigą, o dokumentai apie vėliau atsiradusią teisę į lengvatą – bet kuriuo metu.
Duomenys apie lengvatos taikymą tikslinami kiekvienais kalendoriniais metais.
Lengvatos taikymas įforminamas švietimo įstaigos direktoriaus įsakymu.

MIR.LT   © 2018