Mokesčiai

Mokesčiai už dalinį vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje “Puriena” mokami  vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T2-143 “Dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir atlyginimo dydžio nustatymo” T2143, T2143pr1, T2143pr2.

 

                                           

Atlyginimo dydis už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, REGOS UGDYMO CENTRO Socialinio ugdymo skyriaus mokiniams ar dalyviams ir ĮSTAIGŲ darbuotojams

 

 

Eil.

Nr.

Grupės

Atlyginimo dydis (Eur) už:

maisto produktus

(vienos dienos kaina)

patiekalų gamybą

(vieno mėnesio kaina)

1. Lopšelio grupėse, veikiančiose:    
1.1. 10,5 arba 12 valandų

1,98

15,00

1.2. 24 valandas

2,25

15,00

2. Darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, veikiančiose:    
2.1. 10,5 arba 12 valandų

2,25

15,00

2.2. 24 valandas

2,53

15,00

3. Mokyklose-darželiuose pradinių klasių mokiniams, Regos ugdymo centro Socialinio ugdymo skyriaus mokiniams ar dalyviams, įstaigų darbuotojams

2,96*

* Vienos dienos atlyginimo dydis už maitinimo paslaugą

               _________________________________

 

MIR.LT   © 2018