Priėmimo dokumentai

Priėmimas į darželius vyksta internetu: https://www.klaipeda.lt/ 

Elektroninų prašymų registracija-instrukcija

 

Įstaigos lankymo tvarka
Su įstaigos lankymo tvarka ugdytinių tėvai supažindinami susirinkime, kuris organizuojamas prieš pradedant lankyti lopšelį-darželį, taip pat lankymo tvarka aptariama dvišalėje tėvų ir įstaigos sutartyje.

Vaikai išbraukiami iš sąrašų ir perkeliami į kitą grupę įstaigos vadovo įsakymu, tėvams (globėjams) pateikus prašymą.

Mokslo metų pradžia rugsėjo 1 d.,  atostogos lopšelyje-darželyje „Puriena” numatomos birželio-rugpjūčio mėnesiais (pagal atskirą savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjo įsakymu patvirtintą tvarką).

MIR.LT   © 2018