Savivalda, darbo grupės ir komisijos

Lopšelio-darželio ,,Puriena” taryba
Pirmininkė - Giedrė Kontrimienė;
Nariai:
Salomėja Momkienė;
Regina Bočkienė;
Aušrelė Keskiul;
Stefanija Tuzikienė;
Loreta Gužauskienė.
Nariai – ugdytinių tėvai:
Birutė Narvydienė;
Lina Gudelionytė-Gylienė.

 

Lopšelio-darželio ,,Puriena” darbo taryba
Pirmininkė -
 Vilma Urniežienė;
Nariai:
Janina Gaučiuvienė;
Genovaitė Naujokienė.

 

Lopšelio-darželio ,,Puriena” tėvų taryba
Pirmininkė -
 Vaida Kalnelienė;

Pirmininko pavaduotoja – Rūta Varašinskienė

Sekretorė – Milda Šiaudvytytė
Nariai:

Jurgita Bulcienė

Alina Gajauskė

Gražina Domarkienė

Edita Stonkienė

Ana Vorobjova

Auksė Petrošienė

Virginijus Stalnionis

Gintė Žukauskienė

Gerda Mogenienė

Audronė kajokienė

Rasa Linkovė

 

 

DARBO GRUPĖS:

Vidaus audito koordinavimo
Birutė Jovaišienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Jolanta Skrodenienė, auklėtoja;
Eglė Visockienė, auklėtoja;
Sveikos, saugios gyvensenos
Dalia Žuolienė, auklėtoja;
Ona Žutautienė, auklėtoja;
Stanislava Šiuipienė, auklėtoja;
Vaida Būgienė, auklėtoja;
Dangira Noreikienė, auklėtoja.

 

Įstaigos internetinės svetainės atnaujinimo
Raimonda Pažėrienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Dalia Reizgienė, auklėtoja;

Regina Bočkienė, meninio ugdymo mokytoja;

Laura Marija Kerpė, raštinės administratorė;

 

KOMISIJOS:

 

Vaikų maitinimo kokybės kontrolės
Rasa Puidokienė, direktoriaus;
Renata Juodikaitytė, auklėtoja;
Loreta Gužauskienė, auklėtojos padėjėja;
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos
Virginija Letukienė, direktorė;
Dangira Noreikienė, auklėtoja;
Dagna Volkovaitė, auklėtoja;

Vaida Kalnelienė, ugdytinio mama, Mokyklos tarybos atstovė;
Stefanija Vancevičienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė.

 

Vaiko gerovės

Ilona Austienė, logopedė;

Raimonda Pažėrienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Ramunė Adomaitė, bendrosios praktikos slaugytoja;

Dalia Reizgienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja;
Jolanta Skrodenienė, auklėtoja, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.

MIR.LT   © 2018