Veiklą reglamentuojantys dokumentai

Įstatymai, sprendimai, įsakymai

Gerb. ugdytinių tėveliai, norime Jus informuoti, kad:

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr.  T2-143  patvirtintas ,,Atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės Švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas ir atlyginimo dydžio nustatymas”.
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos  2017 m. kovo 30 d. sprendimu T2-64  patvirtintas ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose aprašas”.

 

MIR.LT   © 2018